Categories
Afrikaans

How to know if you’re depressed: Hoe weet jy of jy depressief is?

Dit is normaal om bekommerd te wees gedurende hierdie moeilike tyd van COVID-19. Soms kan die bekommernis of stres, of net die feit dat jy nie ander mense sien nie, tot depressie lei. Hoe sal jy weet of jy depressief is? Hier is ‘n paar dinge waarna jy kan oplet:

 • Jy voel hartseer, depressief of sonder hoop
 • Jy ‘dink te veel’
 • Jy het baie negatiewe gedagtes wat jou ontstel
 • Jy voel dat jy nie met ander mense wil praat nie, selfs al kan jy hulle bel of WhatsApp
 • Jy voel dat jy nie die dinge wil doen wat jy gewoonlik in en om die huis doen nie, soos aantrek, skoonmaak en kook
 • Jy kan nie ontspan nie
 • Jy voel heeltyd net moeg
 • Niks gee vir jou vreugde nie
 • Jy het gedagtes of selfs planne om jouself seer te maak of selfmoord te pleeg

As jy ‘n paar van hierdie simptome vir meer as twee weke het, moet jy asseblief met iemand praat.

Hulplyne (hou aan probeer, hulle kan besig wees)

 • Die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep (SADAG) www.sadag.org – het baie hulplyne 0800 21 22 23 of 0800 456 789 of 0800 20 5026 en ander
 • Lifeline se algemene nommer 0861 322 322 en hulle Vigs-hulplyn 0800 012 322
 • SANCA vir Alkohol- en dwelmprobleme WhatsApp-lyn 076 535 1701 
 • Kinderlyn 0800 055 555