Categories
PIP isiZulu

Should My Child Go Back to School: Ingabe ingane yami ingaphindela esikoleni?

Yebo. Ochwepheshe bathi kungcono iningi lezingane zibe sezikoleni

  • Kuyaqondakala ukuthi abazali bangazizwa bekhathazekile ngokubuyela kwezingane zabo esikoleni. Kodwa, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi izingane azivamile ukubamba i-COVID-19 kunabantu abadala, futhi iningi lezingane ngeke ligule nhlobo noma lizoba nokugula okuncane okufana nomkhuhlane.
  • Izingane ezinesifuba somoya, umzimba wabo ungezwani nokuthile kanye ne-HIV (ezisekwelashweni) zingaya esikoleni.
  • Uma ingane yakho inezinye izifo, xoxa nodokotela wakho ngengozi yokuya esikoleni.