Categories
PIP isiZulu

What does my child need to know about masks: Yikuphi ingane yami okumele ikwaze ngezifihla-buso?

Khumbuza ingane yakho

  • Faka isifihla-buso sakho uma usebenzisa izithuthi zomphakathi ukuya esikoleni
  • Qiniseka ukuthi isifihla-buso sakho simboza umlomo wakho namakhala. 
  • Susa isifihla-buso kuphela ukuze udle noma uphuze (bese uyigcina ngokuphepha).
  • Thinta imichilo kuphela uma usisusa noma usifaka. Gwema ukuthinta ingaphambili lesifihla-buso,
  • Yiba nesifihla-buso ongasisebenzisa uma kwenzeka simanzi noma sisetshenzisiwe. Faka isifihla-buso esisetshenzisiwe esitsheni noma esikhwameni sephepha esinsundu uze ukwazi ukusigeza.
  •  Ungabelani ngezifihla-buso nabangane: uma ungenaso isifihla-buso, sebenzisa isikhafu noma iduku
  • Ungashiyi izifihla-buso ezisetshenzisiwe zigcwele indawo – zizoba namaconsi okuphefumula noma ukukhwehlela noma ukuthimula okungase kube negciwane.
  • Geza isifihla-buso ngensipho namanzi ashisayo. Somise elangeni bese uyasi ayina ukuze ubulale amagciwane.