Categories
PIP isiZulu

What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ukusabalala Kokutheleleka

Ingabe izinsana nezingane zingayithola i-covid-19?

Yebo, izingane zingayithola i-COVID-19, KODWA mancane amathuba okuba ziyithole kunabantu abadala. Lezi yizindaba ezinhle!

Ingabe usana noma ingane yami ingadlulisela i-covid-19 kimi?

Kungenzeka, KODWA mancane kakhulu amathuba okuthi ukutheleleka kusabalale ukusuka kumuntu omdala kuye enganeni. Lezi yizindaba ezinhle!