Categories
PIP Sesotho

Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: na ke nnete hore ho na le dintho tseo nka di fang ngwana wa ka tse ka etsang hore a se ke a tshwaetswa ke COVID-19?

Hlokomela “ditaba tsa leshano”!!

  • Ho na le dintho tse ngata tseo e seng nnete tseo batho ba ntseng ba di bolellwa nakong ena.
  • Ha jwale ha ho eso fumanwe dimatlafatsi, divithamini, ditlhare kapa meriana e ka thibelang tshwaetso ya COVID-19 ho bana (kapa ho batho ba baholo)
  • Ele hore o dule o phetse hantle, eja dijo tse nang le phepo (ditholwana le meroho ka bongata), ikwetlise letsatsi le letsatsi, robala ka ho lekaneng mme o qobe ho ngongoreha haholo.