Categories
Physical Health Sesotho

Should Children Wear Face Masks: Ho rwala dimaske ha bana

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Na bana ba lokela ho rwala dimaske?

Bana ba ka hodimo ho dilemo tse pedi ba lokela ho rwala dimaske ha ba tswa lapeng. Ba boetse ba lokela ho siya sebaka sa bonyane dimithara tse pedi dipakeng tsa bona le batho ba bang. Bona e ka ba botelele bo lekanang le bethe.

Leha ho le jwalo, ngwana ha a lokela ho rwala maske haeba:

  • ha a kgone ho hema hantle ha a o rwetse
  • o etsa hore a dule a itshwara sefahlehong kgafetsa
  • ha a kgone ho ithosa maske ka lebaka la boqhwala
  • o ka tlase ho dilemo tse pedi