Categories
PIP Sesotho

What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ho ata ha tshwaetso

Na masea le bana ba ka tshwaetswa ke COVID-19?

Eya, bana ba ka tshwaetswa ke COVID-19, EMPA menyetla ya hore ba tshwaetswe e tlase papisong le batho ba baholo. Tsena ke ditaba tse monate!

Na lesea kapa ngwana wa ka a ka ntshwaetsa ka COVID-19?

Seo se a kgoneha, EMPA menyetla ya teng e tlase ha e bapiswa le tshwaetso e tswang ho motho e moholo e yang ho ngwana. Tsena ke ditaba tse monate!