Categories
Physical Health isiZulu

Ingabe igciwane le-COVID-19 lingakuthinta ukukhulelwa kwami?

Can the COVID-19 virus affect my pregnancy?

Abesifazane abakhulelwe ngokuvamile bakhathazeka ngondlela igciwane elithinta ngayo impilo yabo neyengane yabo engakazalwa. Njengamanje abukho ubufakazi bokuthi igciwane elibangela i-COVID-19 lingahamba ngesibeletho liye enganeni engakazalwa.  Abukho nobufakazi bokuthi landisa amathuba okuchitheka kwesisu noma ukukhubazeka kwengane engakazalwa. Umkhuhlane omubi obangelwa yinoma yini ungenza owesifazane abelethe ngaphambi kwesikhathi.