Categories
Physical Health isiZulu

Ingabe kufanele ngiqhubeka ngiya emtholampilo phakathi nesikhathi sokukhulelwa?

Should I still go to the clinic during pregnancy?

Yebo. Abesifazane abakhulelwe kufanele baqhubeke beya emtholampilo ngezinsuku ezihleliwe. Faka imaski yendwangu. Lapho ufika kuleso sikhungo, uzobuzwa imibuzo nge-COVID-19, bese kuhlolwa amazinga akho okushisa bese ucelwa ukuba usebenzise okokuhlikihla izandla okubulala amagciwane. Abesifazane abanezimpawu (umkhuhlane, isifuba esomile lapho bekhwehlela, amamasela abuhlungu, umphimbo obuhlungu, ukuphefumula kanzima) bazonakekelwa egumbini elihlukile futhi bahlolwe. Uma unezimpawu ezimbi kakhulu, ngokwesibonelo, umkhuhlane omubi noma ungakwazi ukuphefumula, ungase ulaliswe noma uthunyelwe esibhedlela noma ucelwe ukuba uzihlukanise kwabanye abantu ekhaya ngesikhathi usalinde imiphumela yokuhlolelwa i-COVID-19.