Categories
Physical Health isiZulu

Ingabe ngingaqhubeka ngiya emtholampilo ukuze ngiyohlela umndeni phakathi nalesi sikhathi se-COVID-19 naphakathi kokuvalwa kwezwe?

May I still go to the clinic for my family planning during the time of COVID-19 and during lockdown?

Yebo. Uzokwazi ukuhlela umndeni emtholampilo wangakini. Kodwa zama ukuthola ukuthi kukhona yini okushintshile. Qikelela ukuthi uyaqhubeka nokuhlela umndeni phakathi nalesi sikhathi ukuze ugweme ukukhulelwa ungahlelile. Khumbula ukuthi ama-condom ayakuvikela ekukhulelweni, ekutholeni i-HIVnezinye izifo ezithathelwana ngocansi. Uma uhlela ukukhulelwa, kungcono ukulinda kuze kudlule inkinga ye-COVID-19.