Categories
Physical Health Sesotho

Na baimana ba kotsing e kgolo ya COVID-19?

Are pregnant woman more at risk for COVID-19?

Ka kakaretso, ho na le kgonahalo e kgolo ya hore baimana ba tshwarwe ke “ntaramane” ya sehla, mme ba be le matshwao a matla a mahloko a tshwanang le ntaramane. Ditsebi tsa bongaka di kgothaletsa diente tsa ntaramane bakeng sa baimana. Feela hajwale ha ho so tsebahale haeba COVID-19 e ya mpefala ho baimana. Hajwale, ha e na ente. Haeba o e na le mafu a mang a kang TB, lefu la pelo, HIV kapa lefu la tswekere o ka batla o le kotsing haholo.