Categories
Physical Health Sesotho

Na bana ba nang le COVID-19 ba ka fetisetsa vaerase ena bathong ba bang?

Can children with COVID-19 spread the virus to other people?

Eya. Bana ba ka shebahala ba le hantle kapa ba ba le COVID-19 e bobebe, feela ba ka nna ba fetisetsa vaerase bathong ba bang. Kahoo, ka hohle kamoo ho ka kgonehang, bana ba lokela ho arohanngwa le batho ba nang le mahloko a kang asthma, TB le lefu la tswekere le mathata a mang a kotsi a bophelo bo botle. Hape, bana ba lokela ho arohanngwa le batho ba baholo ba ka hodimo ho dilemo tse 60 kahohle kamoo ho kgonehang hobane batho ba baholo ba nang le COVID-19 ba ka kula ho feta ba banyenyane.