Categories
Physical Health Sesotho

Na nka nna ka ya tleliniking mabapi le thero ya malapa nakong ya COVID-19 le nakong ya ho kginwa ha ditshebeletso?

May I still go to the clinic for my family planning during the time of COVID-19 and during lockdown?

Eya. O tla nne o thole ditshebeletso tsa thero ya malapa tleliniking ya lehae. Feela leka ho utlwa haeba ho na le diphethoho. Netefatsa hore o  tswella ka thero ya lelapa ho thibela ho ima ho sa batleheng. Hopola hore dikgohlopo di a o sireletsa kgahlanong le ho ima, HIV le ditshwaetso tse ding tsa thobalano. Haeba o rerile ho ima, ho betere ho ema ho fihlela bothata ba COVID-19 bo fela.