Categories
Physical Health isiZulu

Ngingayivikela kanjani ingane yami uma ngizophuma ngiye emsebenzini?

How can I protect my children if I am going out to work?

Uma ungasebenzeli ekhaya, zama ukuvikela ingane yakho kanye namanye amalungu omndeni wakho ku-COViD-19.

 • Hlala ekhaya isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka
 • Emsebenzini
  • Faka imaski yendwangu ehlanzekile
  • Zama ukuqhela ngamamitha angaphezu kwamabili kwabanye abantu
  • Ungahagi noma uqabule noma uthintane NGANOMA IYIPHI INDLELA nabanye abantu
  • Gwema ukuthinta ubuso bakho
  • Gwema amaqembu abantu lapho uwabona
  • Zama ukugwema izinto ezithintwa njalo njengezibambo zomnyango, izinkinombo zokukhanyisa ugesi ezithintwa abantu abaningi
  • izikhathi eziningi ngangokunokwenzeka ngensipho namanzi imizuzwana engu-20 (noma usebenzise okokubulala amagciwane okwenziwe ngotshwala)
  • Shiya zonke izinto njengamapeni, emsebenzini, uma kungenzeka.
 • Ekhaya
  • Uma kungenzeka, geza izandla zakho nomzimba futhi ushintshe izimpahla ozigqokile ngaphambi kokungena endlini
  • Geza izandla ngendlela eboniswe ngenhla
  • Sula noma yiziphi izinto oze nazo ekhaya, ngokokubulala amagciwane noma usebenzise izinkezo ezine zeblishi ezifakwe emanzini ayilitha. Gcina iblishi endaweni izingane ezingeke zifike kuyo.