Categories
Physical Health Sesotho

Seo ke lokelang ho se etsa haeba ke na le matshwao a COVID-19?

What must I do if I have symptoms of COVID-19?

Baimana ba nang le matshwao leha e le afe a COVID-19 (feberu, ho kgohlela ho ommeng, mesifa e bohloko, mmetso o bohloko, bothata ba ho hema) ba lokela ho hlahlobuwa. O lokela ho letsetsa mohala wa thuso (0800 029999) kapa tleleniki ya lehae ya boimana ho tseba moo o ka lebang teng bakeng sa diteko kapa haeba o lokela ho bitsa ambolense hore e o ise sepetlele ka potlako. Kenya maske wa lesela. Hang ha o fihla, bolella mosebeletsi wa tsa kalafo hore o na le matshwao ana.